© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE CEZA HUKUKU REFORMLARI KONGRESİ

26 Mayıs – 4 Haziran 2010’da düzenlenen Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlendi. Ayrıca katılımcıların kongre hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilmeleri için www.cezahukukureformalrı.org ve www.criminalawreforms.org internet adreslerini kullanıma açtık.

38 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kongrede Ceza Hukuku’na dair pek çok farklı konu dünyadaki örnekleriyle ele alındı ve reform önerileri dile getirildi. 9 gün süren (26 Mayıs – 4 Haziran) kongrede Yargı-Medya, Savcı-Kolluk Kamu Davası, İletişimin Denetlenmesi, Devlet Sırrı, Dünyada Ceza Hukuku Reformları, Suça Sürüklenen Çocuklar, Özgürlük-Güvenlik Tartışmaları, Türk Ceza Hukuk Reformu ve Ceza Hukukunda Alternatif Çözümler gibi konular tartışıldı.