© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE DARBE YARGILAMALARI SEMPOZYUMU

27-28 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hukukçular Derneğinin üstlendiği Anayasa Hukukçular Deneği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Derneği, İstanbul Üniversitesi, T.C Başbakanlık Tanıtım Fonu, Istanbul Center International Law, Türkiye Adalet Akademisi, Turkhısh Airlines, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Lale Organizasyonun katkılarıyla ‘’Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Sempozyumu’’ gerçekleştirildi.
Bununla birlikte katılımcıların sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilmeleri için www.darbeler.org internet adresini kullanıma açtık.