© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

AVRASYA HUKUK KURULTAYI TEBLİĞLER KİTABI

2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında 3-7 Eylül 2014 tarihinde Saraybosna’da düzenlediğimiz Avrasya Hukuk Kurultayı’na birçok ülkeden 300 kadar hukukçu ve akademisyen katıldı. Kurultayın ana temasını oluşturan "Uluslararası Hukukta ve İslam'da Birlikte Yaşamak" konusu etrafında hak ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkeler çalıştayı gerçekleştirildi. Kurultay sonrasında tebliğ sunumları, müzakereler ve çalıştayları derleyerek Uluslararası Hukukta ve İslam'da Birlikte Yaşamak başlığıyla kitaplaştırdık.