© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ BAĞLAMINDA NEDENİNDE SERBEST HAREKET KAVRAMI VE GEÇİCİ NEDENLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ KİTABI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serdar Talas’ın 2011 yılında kaleme aldığı kitap, “ Ceza Hukukunda Kusur İlkesi Bağlamında “Nedeninde Serbest Hareket “(actiolibera in causa) Kavramı ve Geçici Nedenlerin Ceza Sorumluluğuna Etkisi” isimli kitapta yer alan bölüm başlıklarından bazıları:
Ceza Hukukunda Hareket Teorileri Bağlamında Kusurun işlevi ve Yapısı,
Nedeninde Serbest Hareket Kavramı,
Nedeninde Serbest Hareketin Türleri Uygulanması ve Sonuçları gibi konular yer almaktadır.