© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

ULUSLARARASI ANAYASA KONGRESİ METİNLER KİTABI

Yerli ve yabancı pek çok Anayasa Hukukçusu akademisyen ve uzmanın katılımıyla 11-14 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Anayasa Kongresi’nde sunulan tebliğlerin 4 ciltte bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan kitap anayasa araştırmalarında referans olarak kullanılabilecek bir kaynak eser niteliğindedir.