© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

ULUSLARARASI TAHKİM KONGRESİ TEBLİĞ KİTABI

Kitap, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasıyla Uluslararası Hukuk’un yapı taşlarından olan Tahkim konusunda 24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tahkim Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.