© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Sanat

EBRU SANATINA ÖZGÜN YAKLAŞIM

FERİDE DAYANÇ

Ebru sanatına çağdaş bir yorum getiren Feride Dayanç’ın eserlerinden oluşan, Geleneksel Sanatlar Derneğinin yayına hazırladığı kitabı 2015 yılında yayınladık.
Ayrıca kitap için feridedayanc.com adresli bir internet sitesini oluşturulduk.