© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

2. Avrasya Hukuk Kurultayı

Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonu ve Türkiye Hukuk Platformu ortaklığı ile; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Respublikasının Vekiller Kollegiyası, Türkiye Azerbaycan Hukuk Platformu, TİKA, ASAN Gönüllüler, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği’nin katkıları ile düzenlenen 2. Avrasya Hukuk Kurultayı 16-19 Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Boulevard Hotel’de gerçekleştirildi.

Yakın coğrafyada yaşayan, ortak mirasa sahip, aynı kültürel kodları taşıyan toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla, ortak kültürel köklere sahip hukukçu ve akademisyenler Kurultay bağlamında bir araya geldiler. 26 farklı ülkeden yaklaşık 350 hukukçu katılımcı, ilişkilerin hem toplumsal hem de devletler düzeyinde geliştirilmesi, birbirlerinin mensup oldukları ülkelere ait hukuk sistemlerini tanıtarak ortak iş birliği kurmak adına 2 gün boyunca sempozyum ve çalıştaylarda karşılıklı tecrübe aktarımında bulundular.

Kurultayın katılımcıları, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla ileriye dönük projeler gerçekleştirebileceği gibi düzenleyecekleri akademik toplantılara da birbirlerini davet ederek kurulan ilişkiler pekiştirmeye yönelik alışverişte bulundular. Böylece Avrasya coğrafyası içinde sosyal, kültürel ve hukuki bağlar güçlendirilecek, ilişkilerde yaşanabilecek hukuki ihtilafların çözümüne katkı sağlanacak bir birikim elde edildi.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye eurasialaw.org adresinden ulaşabilirsiniz.