© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

İSLAM CEZA HUKUKU KONFERANSI

30 Nisan – 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında dünyanın her köşesinden İslam Ceza Hukuku alanında çalışan akademisyenleri bu konferans vesilesiyle bir araya getirilmesiyle, bu alanda çalışanlar arasında kalıcı münasebetlerin tesisi ve sonraki konferans çalışmalarının devamı için öncülük edilmiştir.
İslam Hukuku Araştırmaları tarafından düzenlenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Zaim Üniversitesi, Uluslar arası Hukukçular Derneği ve Elbeyoğlu A.Ş. nin desteklediği konferans neticesinde farklı disiplinlerden gelen ilim adamlarının İslam Ceza Hukuku’nun farklı konularında yaptıkları tebliğler, konferansın ana konu başlıkları çerçevesinde sistematik olarak ele alındı.