© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

ÇEVRENİN KORUNMASI BAĞLAMINDA İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Dr. Serdar Talas ve Arş. Görevlisi Sertaç Işıka’nın 2012 yılında kaleme aldığı tez “Çevrenin Korunması Bağlamında İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İlgili Mevzuat” başlığıyla İmar Kirliliğine Neden olma Suçundan, Korunan Hukuki Değerlerden ve Kanunlardan bahsetmişlerdir.