© Lale Organizasyon | Tüm hakları saklıdır.

Lale Hukuk

ULUSLARARASI IRAK SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI

Ortadoğu coğrafyasının önemli ülkelerinden biri olan Irak’ın bütün yönleri ile ele alındığı, “Irak’ta Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri” temel başlığı ile 23-24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sempozyumun tebliğleri Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırılarak uluslararası kamuoyunun istifadesine sunuldu.